หมึก HP 711 29-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (CZ130A)

หมึก HP 711 29-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (CZ130A)

หมึก HP 711 29-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (CZ130A)

รายละเอียดหมึก HP 711 38-ml Black
ยี่ห้อ HP
สีของหมึกพิมพ์ สีฟ้า
Ink drop 5.5 pl
Ink Type Dye-based
จำนวนหมึก 29 ml

ใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้

 • HP DesignJet T120 24-in Printer CQ891A
 • HP DesignJet T120 24-in Printer CQ891B
 • HP DesignJet T520 24-in Printer CQ890A
 • HP DesignJet T520 24-in Printer CQ890B
 • HP DesignJet T520 36-in Printer CQ893A
 • HP DesignJet T520 36-in Printer CQ893B

หมายเหตุ จัดจำหน่ายเฉพาะหมึกแท้เท่านั้น

หมึก HP 711 38-ml Black DesignJet Ink Cartridge (CZ129A)

หมึก HP 711 38-ml Black DesignJet Ink Cartridge (CZ129A)

หมึก HP 711 38-ml Black DesignJet Ink Cartridge (CZ129A)

รายละเอียดหมึก HP 711 38-ml Black
ยี่ห้อ HP
สีของหมึกพิมพ์ สีดำ
Ink drop 12 pl
Ink Type Pigment-based
จำนวนหมึก 38 ml

ใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้

 • HP DesignJet T120 24-in Printer CQ891A
 • HP DesignJet T120 24-in Printer CQ891B
 • HP DesignJet T520 24-in Printer CQ890A
 • HP DesignJet T520 24-in Printer CQ890B
 • HP DesignJet T520 36-in Printer CQ893A
 • HP DesignJet T520 36-in Printer CQ893B

หมายเหตุ จัดจำหน่ายเฉพาะหมึกแท้เท่านั้น